استفاده از دستور mount برای اتصال سیستم فایل ها

 • صفحه اصلی
 • جزئیات وبلاگ استفاده از دستور mount برای اتصال سیستم فایل ها
استفاده از دستور mount | درایو CD-ROM | دیسکهای فلاپی | استفاده از دستور umount
استفاده از دستور mount برای اتصال سیستم فایل ها

گنو/لینوکس به صورت خودکار دستور a - mount یا اتصال تمام فایل سیستم ها را در هربار بوت اجرا می کند. بنابراین استفاده از این دستور فقط در شرایط خاصی نیاز می باشد. بنابراین یک کاربر رده متوسط و یک مدیر سیستم می توانند به منظورهای زیر از این دستور استفاده نمایند :

 • نمایش دیسکها، پارتیشن ها و فایل سیستم های راه دور و شبکه که در حال حاضر متصل هستند.

 • اتصال موقت یک سیستم فایل.

تمام کاربران می توانند از دستور mount بدون هیچ گزینه و پارامتری استفاده نماید. همانطور که قبلا نشان داده شد، هنگامی که از این دستور بدون هرگونه گزینه و پارامتری استفاده می کنید، فایل سیستم هایی که در حاضر متصل هستند، نمایش داده می شوند.

عمومی ترین ابزارهایی که بصورت دستی متصل می شوند، عبارتند از دیسک های فلاپی و درایوهای CD-ROM . در صورتی که می خواهید یک سیستم فایل را بطور دستی متصل نمایید، اطلاعات موجود در فایل fstab می تواند به شما کمک کند.

یک گزینه را مشخص می کنید و باقیمانده اطلاعات لازم از این فایل دریافت می شود. بنابر این اطلاعات موجود در فایل fstab به کمک می کند تا فایل سیستم ها را خیلی سریع متصل نمایید. مواردی که می توانید فایل سیستم ها را بصورت سريع متصل نمایید عبارتند از:

درایو CD-ROM

در صورتی که یک دیسک CD-ROM با فرمت استاندارد ISO9660 در درایو قرار دارد، می توانید آنرا با استفاده از دستور زیر متصل نمایید:

 • mount /cdrom $

در دبیان، به طور پیش گزیده، درایو CD-ROM در دایرکتوری /cdrom متصل می شود . اطلاعات مورد نیاز این دستور به طور خودکار از فایل fstab دریافت می شوند. برای نمایش محتویات دیسکی که اکنون متصل شده است، کافی است با استفاده از دستور cd وارد مسیر آن شده و سپس دستور ls را تایپ نمایید:

 1. cd /cdrom $

 2. Ls $

دیسکهای فلاپی

برای دیسکهای فلاپی نیز می توانید همانند بالا رفتار نمایید. دستور زیر باعث اتصال دیسکهای قلابی خواهد شد :

 • mount /floppy $

در تمام موارد فوق، میتوانید از آدرس دستگاه های سخت افزاری درایوهای

CD-ROM و فلاپی نیز استفاده نمایید : dev/cdrom / و dev/fd0 . گزینه هایی وجود دارد که میتوانید آنها را به همراه دستور mount به کار ببرید. این گزینه ها عبارتند از:

 1. گزینه t auto - : در صورتی که هنگام متصل نمودن یک دیسک با فلابی، مطمئن نیستید که سیستم فایل آن چیست، می توانید از این گزینه تعیین خودکار نوع سیستم فایل استفاده نمایید.

 2. گزینه r- : در صورتی که فقط نیاز به خواندن یک سیستم فایل دارید و نمی خواهید آنرا تغيير دهيد، می توانید آنرا بوسیله این گزینه بصورت فقط خواندنی متصل نمایید.

 3. گزينه w - : این گزینه برعکس گزینه بالا بوده و فایل سیستم را بصورت خواندن و نوشتنی متصل میکند .

برخی گزینه های دستور mount وجود دارند که فقط مخصوص یک سیستم فایل مشخص هستند. برای کسب اطلاعات در مورد این گزینه ها کافی است از دستور man mount استفاده نمایید.

استفاده از دستور umount برای بستن اتصال یک فایل سیستم

هنگامی که کار شما با سیستم فایلی که موقتا آنرا متصل نموده اید. تمام شد و یا برای خارج کردن موقت یک سیستم فایل در حال اتصال دائمی، می توانید از دستور umount استفاده نمایید. این دستور، سیستم فایل را از نقطه اتصال آن جدا می نماید، برای استفاده از این دستور، می توانید نام نقطه اتصال و یا نام ابزار را وارد نمایید. برای مثال:

 • umount /floppy $

این دستور، دستگاه فلاپی را که به طور معمول fd0 است، از نقطه اتصال آن جدا می کند. این کار را به صورت زیر نیز می توانید انجام دهید .

 • umount /dev/fdo $

 • نكته

 • در صورتی که هنگام umount کردن یک فایل سیستم با پیغام Device is busy مواجه شدید، درخواست شما با شکست مواجه شده است. علت آن میتواند یک پروسه فعال بر روی فایل های آن سیستم فایل و یا یک فایل باز باشد. با بستن این پروسه مثلا برنامه مدير فایل، می توانید فایل سیستم را بدون اشکال umount نمایید.

استفاده از دستور mkfs برای ایجاد یک سیستم فایل

این امکان وجود دارد که روی هر دیسک یا پارتیشنی که انتخاب می کنید، یک سیستم فایل ایجاد نمایید.

این کار با استفاده از دستور mkfs صورت می گیرد. با اینکه از این دستور بیشتر برای ایجاد سیستم فایل روی دیسک های سخت استفاده می شود، از آن می توانید برای ایجاد سیستم فایل روی فلاپی دیسک ها نیز استفاده نمایید.

در صورتی که دستور format سیستم عامل داس را به یاد داشته باشید، این دستور مشابه آن عمل می کند. در زیر مثالی از این دستور نشان داده شده است. پس از ایجاد فایل سیستم می توانید آنرا mount نموده، وارد آن شده و فایل ها و دایرکتوری های خود را در آن ایجاد نمایید.

با استفاده از ابزار tune2fs که توسط کاربر ریشه قابل اجراست، می توانید سیستم فایل های خود را برای خطا بررسی نموده و با آنها را از فرمت ext2 به ext3 تبدیل نمایید تا از امکانات و مزایای سیستم فایل روزنامه ای برخوردار گردند.

 1. $ mfs -t ext2 /dev/fd0

 2. Filesystem label =

 3. OS type: Linux

 4. Block sle=1024 (log=0)

 5. Fragment size=1024 (log=0)

 6. 184 inodes, 1440 blocks

 7. 72 blocks (5.00%) reserved for the super user

 8. First data block-1

 9. 1 block group

 10. 8192 blocks per group, 8192 fragments per group

 11. 184 inodes per group

 12. writing inode tables: done

 13. Writing superblocks and filesystem accounting information: done

 14. This filesystem will be automatically checked every 38 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

 • نکته

 • باید با استفاده از دستور mkfs بتوانید اکثر انواع سیستم فایل های مورد پشتیبانی در گنو/لینوکس را ایجاد نمایید.


 • برچسب ها : استفاده از دستور mount - درایو CD-ROM - دیسکهای فلاپی - استفاده از دستور umount - گزینه t auto - گزينه w - استفاده از دستور mkfs